Kaip mus rasti?

Tel. +32 2 771 01 40
El. paštas

Apie atstovybę

Sukurta 2014.11.24 / Atnaujinta 2015.09.14 16:31

Atstovybės istorija

Lietuvos Respublikos misija prie Europos Bendrijų Briuselyje įsteigta 1991 m. gruodžio 3 d. Lietuvai įstojus į ES pakito misijos statusas – nuo 2004 m. gegužės 1 d. ji pradėta vadinti Lietuvos nuolatine atstovybe ES.

Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje dirba atstovai iš įvairių Lietuvos ministerijų – tai yra didžiausia Lietuvos diplomatinė atstovybė pasaulyje.

Nuolatinė atstovė ir jos komanda kasdieną dalyvauja priimant sprendimus įvairiausiuose formatuose Europos Sąjungose Taryboje, jos darbo grupėse ir Coreper, atstovaudami Lietuvai ir gindami jos interesus. Lietuvos atstovai glaudžiai bendradarbiauja su visomis ES valstybėmis narėmis Europos Sąjungos Taryboje ir ES institucijose.

Būstinė. Architektūros ansamblį, pastatytą XVIII-XIX amžiais, Lietuvos Vyriausybė įsigijo 2002 m. vasarį. Bendras plotas apie 3200 kvadratinių metrų, patalpos išdėstytos per 4 aukštus, įrengtas dviejų lygių požeminis garažas. Į šią būstinę Atstovybė įsikėlė 2003 m. rugsėjį.

Atstovybės veikla

Pagrindiniai atstovybės uždaviniai:

 • ES institucijose atstovauti ir ginti Lietuvos, jos piliečių, verslo ir kitų juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus.
 • Dalyvauti kuriant Europos Sąjungos teisę.
 • Skatinti gerus Lietuvos santykius su Europos Sąjungos institucijomis ir valstybėmis narėmis.
 • Padėti Lietuvos regionams ir savivaldybėms, Lietuvos piliečiams ir įmonėms megzti tiesioginius santykius su Europos Sąjungos institucijomis, Lietuvos verslo, interesų ir profesinėms organizacijoms plėsti santykius su kitomis Europos Sąjungos organizacijomis.
 • Skleisti informaciją apie Lietuvą, jos politinę, socialinę ir ekonominę padėtį, kultūrą ir mokslą, tradicijas.

Atstovybės veiklos sritys:

 • Finansų ir struktūrinė politika
 • Mokesčiai
 • Muitinė
 • Bankai
 • Saugumo ir kariniai klausimai
 • Teisingumas ir vidaus reikalai
 • Užsienio prekyba
 • ES bendradarbiavimas su pasaulio regionais
 • Vystomasis bendradarbiavimas
 • Įdarbinimas ES institucijose
 • Prieiga prie dokumentų
 • Socialinė politika ir užimtumas
 • Sveikata
 • Konkurencingumas (ekonomika, vidaus rinka, mokslas ir moksliniai tyrimai)
 • Pramoninės nuosavybės apsauga
 • Valstybės pagalba
 • Vartotojų reikalai
 • Transportas
 • Telekomunikacijos ir paštas
 • Žemės ūkis
 • Veterinarija, fitosanitarija ir maisto sauga
 • Žuvininkystė
 • Aplinka
 • Švietimas
 • Jaunimo reikalai
 • Kultūra
 • Bendradarbiavimas su Europos parlamentu
 • Ryšiai su verslo struktūromis
 • Ryšiai su visuomene ir žiniasklaida