Zjednoczone Królestwo

Data utworzenia 2015.11.24

20 grudnia 1922 r. Zjednoczone Królestwo uznało Litwę de iure.

27 sierpnia 1991 r. Zjednoczone Królestwo uznało odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure.

4 września 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 1991-1993 pierwszym ambasadorem Litwy akredytowanym w Zjednoczonym Królestwie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Vincas Balickas.

W latach 1991-1994 pierwszym ambasadorem Zjednoczonego Królestwa akredytowanym w Litwie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Michael John Peart.

Prenumerata wiadomości

Captcha