Rząd i polityka

Data utworzenia 2015.12.01 / Aktualizacja 2018.12.18 09:57

Litwa jest niezależną wielopartyjną demokratyczną republiką parlamentarną. Władza ustawodawcza należy do Sejmu (tak jest zwany parlament litewski), władza wykonawcza - do Rządu. Politykę zagraniczną Litwy prowadzą wspólnie Prezydent i Rząd.

Kadencja Prezydenta naszego kraju trwa pięć lat. Prezydent jest wybierany w powszechnych wyborach przez obywateli Litwy w wieku od 18 lat. Prezydent nie może piastować urzędu dłużej niż przez dwie.

Sejm – tak w naszym kraju jest nazywany parlament, czyli najwyższy organ ustawodawczy. Sejm jest jednoizbowy i w nim zasiada 141 posłów wybieranych przez mieszkańców w bezpośrednim tajnym głosowaniu na czteroletnią kadencję. Pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu rozpoczyna najstarszy wiekiem poseł.

Rząd tworzy przewodniczący jemu Prezes Rady Ministrów oraz gabinet czternastu ministrów. To jest władza wykonawcza kraju.

Litwa - wielopartyjna republika. Największą popularnością na Litwie cieszą się socjaldemokraci i partia Związek Ojczyzny–Chrześcijańskich Demokratów Litwy.

Prenumerata wiadomości

Captcha