Dla niepełnosprawnych

Data utworzenia 2015.10.26

Jeżeli osoby z wadami wzroku chcą powiększyć lub zmniejszyć czcionkę, powinny użyć kombinacji dwóch klawiszy Control i +/- arba Control i kółko myszy w górę lub w dół.

Większość punktów tej strony internetowej jest dostępna przy użyciu kombinacji dwóch klawiszy:

  • Alt i odpowiedniej litery lub cyfry na platformie Windows.
  • Control i odpowiednia litera czy cyfra na platformie Macintosh.
  • W niektórych przeglądarkach (np. Internet Explorer) używając specjalnych klawiszy należy wcisnąć Enter.
  • W przeglądarce Mozilla Firefox należy wcisnąć SHIFT+ALT i odpowiednią literę.

Poniżej podana jest lista wszystkich specjalnych klawiszy:

  • i – Powrót na stronę tytułową;
  • t – Mapa strony;
  • s – Szukaj;
  • Zmiana języka – pierwsza litera wybranego języka;
  • n – Ta strona (instrukcje);

Aby na wewnętrznych stronach przejść na różne linki, należy używać klawisza Tab.

Prenumerata wiadomości

Captcha