Afganistan

Data utworzenia 2015.11.24

9 grudnia 1930 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

7 września 1991 r. Afganistan uznał przywrócenie niepodległego państwa litewskiego de iure.

31 marca 2005 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne z Afganistanem.

W latach 2005-2006 pierwszym tymczasowym chargé d’affaires i kierownikiem specjalnej misji Republiki Litewskiej w Afganistanie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Dainius Baublys.

W 1991 r. pierwszym ambasadorem Afganistanu akredytowanym w Litwie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych został Ziauddin Mijadedi (rezydował w Polsce).

Prenumerata wiadomości

Captcha