Węgry

Data utworzenia 2015.11.24

24 sierpnia 1991 r. Węgry uznały Litwę de iure.

2 września 1991 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1995-1998 pierwszym ambasadorem Litwy w Węgrzech po przywróceniu niepodległości był Jurgis Brėdikis (rezydował w Czechach).

W latach 1991-1994 pierwszym ambasadorem Węgier na Litwie był Béla Javorszky (rezydował w Finlandii).

Prenumerata wiadomości

Captcha