Szwajcaria

Data utworzenia 2015.11.24

19 lipca 1921 r. Szwajcaria uznała Litwę de iure.

28 sierpnia 1991 r. Szwajcaria uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure.

5 września 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 2002–2004 pierwszym ambasadorem Litwy w Szwajcarii po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Edminas Bagdonas (rezydował we Włoszech).

W latach 1992-1995 pierwszym ambasadorem Szwajcarii akredytowanym na Litwie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Gaudenz Ruf (rezydował w Łotwie).

Prenumerata wiadomości

Captcha