Mołdawia

Data utworzenia 2015.11.24

31 maja 1990 r. Mołdawia jako pierwsza z byłych republik sowieckich uznała Litwę de iure.

8 lipca 1992 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1997-2001 pierwszym ambasadorem Litwy w Mołdawii był Vytautas Plečkaitis (rezydował na Ukrainie).

W latach 1995-1998 pierwszym ambasadorem Mołdawii na Litwie był Ion Leșanu (rezydował w Mińsku).

Prenumerata wiadomości

Captcha