Liban

Data utworzenia 2015.11.24

18 marca 1993 r. Liban uznał Litwę de iure.

18 marca 1993 r. Liban uznał odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure. Tego samego dnia nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2006-2010 pierwszym ambasadorem Litwy w Libanie po przywróceniu niepodległości był Dainius Ginutis Voveris (rezydował w Egipcie).

W latach 2000-2003 pierwszym ambasadorem Libanu akredytowanym na Litwie był Ahmed Ibrahim (rezydował w Polsce).

Prenumerata wiadomości

Captcha