Kostaryka

Data utworzenia 2015.11.24

5 stycznia 1923 r. Kostaryka uznała Litwę de iure.

Kostaryka nie uznała de iure przymusowego włączenia Litwy do Związku Radzieckiego.

21 lutego 1992 r. Kostaryka uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie.

17 maja 1992 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 1992-1995 pierwszym ambasadorem Kostaryki na Litwie był Jose Miguel Umana-Gil (rezydował w Norwegii).

Prenumerata wiadomości

Captcha