Japonia

Data utworzenia 2015.11.24

20 grudnia 1922 r. Japonia uznała Litwę de iure.

6 września 1991 r. Japonia uznała Republikę Litwy de iure.

10 października 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 2001-2006 pierwszym ambasadorem Litwy Japonii był Algirdas Kudzys.

W maju-grudniu 1992 r. obowiązki pierwszego ambasadora Japonii w Litwie pełnił Yoshifumi Matsuda (rezydował w Rosji).

Prenumerata wiadomości

Captcha