Argentyna

Data utworzenia 2015.11.24

Stosunki dyplomatyczne nawiązano w 1931 r.

25 sierpnia 1991 r. Argentyna uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure.

25 września 1991 r. odnowiono stosunki dyplomatyczne.

W latach 1996–1999 pierwszym ambasadorem Litwy w Argentynie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych został Vytautas Antanas Dambrava (rezydował w Hiszpanii).

W latach 1993–1997 pierwszym ambasadorem Argentyny akredytowanym w Litwie po odnowieniu stosunków dyplomatycznych był Hugo Augusto Urtubey (rezydował w Finlandii).

Prenumerata wiadomości

Captcha