Arabia Saudyjska

Data utworzenia 2015.11.24

16 września 1991 r. Arabia Saudyjska uznała Litwę de iure.

31 października 2005 r. nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 2007-2010 pierwszym ambasadorem Litwy w Arabii Saudyjskiej po przywróceniu niepodległości był Dainius Ginutis Voveris (rezydował w Egipcie).

W 2009 r. pierwszym ambasadorem Arabii Saudyjskiej na Litwie został Abdul Rahman S. Al Hadlg (rezydował w Danii).

Prenumerata wiadomości

Captcha