Algieria

Data utworzenia 2015.11.24

15 kwietnia 1994 r. Algieria uznała Litwę de iure.

15 kwietnia 1994 r. Algieria uznała odrodzone niepodległe państwo litewskie de iure. Tego samego dnia nawiązano stosunki dyplomatyczne.

W latach 1997-2000 pierwszym ambasadorem Algierii akredytowanym na Litwie był M. Amar Belani (rezydował w Polsce).

Prenumerata wiadomości

Captcha