Kaip mus rasti?

Tel. +32 2 771 01 40
Faksas +32 2 771 45 97
El. paštas

Europos Sąjunga

Sukurta 2014.11.21 / Atnaujinta 2017.03.16 11:21

Europos Sąjunga yra unikali ekonominė ir politinė 28 Europos šalių partnerystė. Kartu šios šalys užima didžiąją žemyno dalį.

ES buvo sukurta po Antrojo pasaulinio karo. Pirmiausia buvo siekiama skatinti ekonominį bendradarbiavimą remiantis prielaida, kad tarpusavyje prekiaujančios šalys tampa vienos nuo kitų ekonomiškai priklausomos ir todėl labiau linkusios vengti konfliktų. Todėl 1958 m. buvo sukurta Europos ekonominė bendrija (EEB) ir iš pradžių sustiprintas ekonominis šešių šalių – Belgijos, Italijos, Liuksemburgo, Nyderlandų, Prancūzijos ir Vokietijos – bendradarbiavimas. Nuo to laiko buvo sukurta didžiulė bendra rinka. Ji plėtojama toliau, kad būtų išnaudotos visos jos teikiamos galimybės.

Tačiau pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga dabar ji tapo ir organizacija, veikiančia įvairiausiose politikos srityse nuo pagalbos vystymuisi iki aplinkos. Atsižvelgiant į šį pokytį 1993 m. jos pavadinimas pakeistas iš EEB į Europos Sąjungą (ES).

Jau pusę amžiaus ES užtikrina taiką, stabilumą ir klestėjimą, padeda kelti gyvenimo standartus. Buvo įvesta ir bendra Europos valiuta. Panaikinus pasienio kontrolę prie ES vidaus sienų galima laisvai keliauti po didžiąją žemyno dalį. Be to, tapo daug lengviau išvykti gyventi ir dirbti į kitą Europos šalį.

ES veikla grindžiama teisinės valstybės principais. Tai reiškia, kad visa ES veikla reglamentuojama Sutartimis, kurias laisva valia ir demokratiškai pasirašo visos valstybės narės. Šiuose įpareigojančiuose susitarimuose nustatomi daugelio ES veiklos sričių tikslai.

Vienas iš pagrindinių tikslų – propaguoti žmogaus teises pačioje ES ir visame pasaulyje. Žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir pagarba žmogaus teisėms – tai pagrindinės ES vertybės. 2009 m. pasirašius Lisabonos sutartį visos šios teisės įtvirtintos viename dokumente – ES pagrindinių teisių chartijoje. ES institucijos bei ES šalių vyriausybės teisiškai įpareigotos jas užtikrinti visais atvejais, kai taikomi ES teisės aktai.

Bendroji rinka – tai pagrindinė ekonominė ES varomoji jėga. Dėl jos dauguma prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių ES teritorijoje gali judėti laisvai. Vienas iš kitų pagrindinių tikslų – kuo labiau panaudoti didžiulį jos potencialą, kad europiečiams iš to būtų kuo daugiau naudos.

Plėtros procesui tęsiantis ES ir toliau stengiasi pasiekti, kad jos valdymo institucijos taptų skaidresnės ir demokratiškesnės. Daugiau galių suteikta tiesiogiai renkamam Europos Parlamentui, didesnis vaidmuo skirtas ir su Europos institucijomis bendradarbiaujantiems valstybių narių parlamentams. Be to, ES piliečiai turi vis didesnį dalyvavimo politiniame procese būdų pasirinkimą.


Plačiau apie Europos Sąjungą skaitykite čia.